S1 Droit – session 1 2018-2019

نتائج الدورة الخريفية العادية 2018/2019

S1 مسلك القانون  السداسي الأول


المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية – الأفواج أ ب ج ABC

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية – الفوجان و ز FG

المدخل إلى العلوم القانونية – الفوجان أ ب AB

المدخل إلى العلوم السياسية – الأفواج و ز ح FGH