كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Tétouan

La liste des enseignants du département

Enseignants Email / Site
Pr. Essaid Taoufik ——–
Pr. Marsali Kamal ——–
Pr. Aboulas Ahmidou ——–
Pr. Hannoudi Ali ——–
Pr. Boujeddaine Maria ——–
Pr. Smen Dillae ——–
Pr. Benjeddi Khalid ——–
Pr. Dardari Ahmed ——–
Pr. Boukaouit Samira ——–
Pr. Elmoujahid Ghizlane ——–
Pr. Salman Aicha ——–
Pr. Hergane Youssef ——–